Algemene voorwaarden

Sociaal Zelfvertrouwen

Door je aan te melden bij geldmolen.info stem je in met de algemene voorwaarden die hier staan beschreven. geldmolen.info kan altijd de algemene voorwaarden wijzigen. Alleen bij grote, belangrijke veranderingen zullen de leden op de hoogte worden gesteld. Wanneer je het niet eens bent met de veranderingen, zul je je lidmaatschap moeten beëindigen. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt je alleen betaald als je de uitbetalingslimiet heb bereikt. Heb je deze limiet niet bereikt, zal je saldo verloren gaan.
Bij tegenvallende resultaten behoudt geldmolen.info zich het recht de site te beëindigen. Alleen leden met een saldo van € 12,50 of hoger zullen dan uitbetaald worden. Je gaat akkoord dat je gegevens gebruikt mogen worden om promotionele uitingen te ontvangen van ons en onze partners.

Verplichtingen van leden

Ons programma is alleen actief in Nederland daarom wordt ook alleen in Nederland uitbetaald. Woon je wel in een Nederland, maar heb je daar geen rekening, kun je niet uitbetaald worden. Je dient dus een Nederlandse rekening te bezitten. Het is niet toegestaan je meerdere keren aan te melden voor ons spaarprogramma. Als we merken dat je je meerdere keren hebt aangemeld, wordt je lidmaatschap beëindigd en word je voorgoed geblokkeerd. Je maakt hierna geen kans meer op een nieuwe account, tenzij je kunt bewijzen dat je alles volgens de regels hebt gedaan. Wanneer je een account met een andere persoon deelt, dien je dit te melden bij geldmolen.info door een e-mail te sturen via de Contactpagina.

Verplichtingen geldmolen.info

geldmolen.info is verplicht alle leden uit te betalen zodra de uitbetalingslimiet van 12,50 euro is bereikt, tenzij er er op frauduleuze wijze gewerkt is. geldmolen.info is alleen verantwoordelijk voor het kwijtraken van gegevens als dit veroorzaakt wordt door een fout bij ons, of in ons systeem. Als iemand, buiten ons om, aan je gegevens komt en daarmee je account gaat aanpassen, zijn wij niet verantwoordelijk. Dit is allemaal je eigen verantwoording. geldmolen.info is niet verantwoordelijk voor de gevoerde discussies op de openbare forums .

Betalingsprocedure en beloningen

Leden worden beloond voor het lezen van e-mails en het aanmelden van vrienden bij ons programma (referrals). De beloning per e-mailbericht ligt tussen 0,01 euro en 0,10 euro. Voor het werven van referrals krijg je niet meteen geld. Je krijgt een bepaald percentage van het bedrag dat je referrals verdienen. Het referralsysteem gaat 3 lagen diep. Met level 1 verdien je 10%, met level 2 5% en level 3 1%. Wanneer het lid de limiet van 12,50 euro behaald heeft, zal er een knop op de saldopagina verschijnen waarmee een betaling aan kan worden gevraagd. Leden zullen worden betaald via een giro-/bankoverschrijving. De betalingen zullen uiterlijk 30 werkdagen na aanvraag worden uitgevoerd.

Spamming

Het is niet toegestaan je referral-URL te promoten in nieuwsgroepen, in ongevraagde e-mail-berichten, of andere methoden die kunnen leiden tot klachten. Dit wordt gezien als SPAM. Wel mag je geldmolen.info promoten in nieuwsbrieven, getpaid-forums, websites en andere bedrijven. Het is streng verboden om onwaarheden over geldmolen.info te publiceren. Dit kan tot gevolg hebben dat geldmolen.info klachten binnenkrijgt van boze leden. Indien je je niet aan deze regels houdt, zal je lidmaatschap worden beëindigd. Onder SPAM verstaan wij ook onzinberichten, verkeerd taalgebruik en scheldpartijen in het forum. De beheerders bepalen in welke mate er maatregelen genomen moeten worden bij een overtreding.

Cheating

Het is absoluut niet toegestaan om op enkele wijze te cheaten. Onder cheaten verstaan wij het misbruik maken van eventuele tekortkomingen in het systeem. Zodra er aangetoond wordt dat er gecheat is, wordt van de desbetreffende gebruiker het lidmaatschap afgenomen. Je hebt dan ook geen toestemming meer om je een volgende keer aan te melden. Als je fouten tegenkomt in het systeem, meld die dan via e-mail. Wellicht zit er nog een redelijke beloning voor je in.

Wat zijn actieve en inactieve leden?

Actieve leden hebben minimaal 1 keer een betaalde e-mail gelezen en bevestigd. Inactieve leden hebben zich aangemeld, maar nog geen enkele betaalde email gelezen. Zij zijn geen lid van het programma en kunnen niets verdienen totdat zij minimaal 1 email hebben gelezen en bevestigd. Wanneer je als actief lid meer dan 180 dagen geen email hebt gelezen, heb je kans uit het systeem te worden verwijderd. (Het is dus verplicht minimaal 1 keer in de 180 dagen een email te lezen om je account te behouden.)

Expertplein